بیان الهی

مشارکت همگانی در امور

مشارکت همگانی در امور ای پیامبر! پس به مهر و رحمتی از سوی خدا با آنان نرم خو شدی و اگر درشت خوی و سخت

خانواده در قرآن و حدیث 10

خانواده در قرآن و حدیث همان طورى که لباس مایه زینت و زیبایى براى انسان است و زن و مرد نیز مایه زینت و زیبایى

خانواده در قرآن و حدیث 9

خانواده در قرآن و حدیث هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا اشاره به نفس واحده درایه گویای این حقیقت است