بیان فقهاء و بزرگان

لباس حياء

امام علی علیه السلام فرمودند: آن كس كه لباس حياء بپوشد، كسى عيب او را نبيند. نهج البلاغه-حکمت 223

زندگیِ شیرینی خواهیم داشت؛اگر….

زندگیِ شیرینی خواهیم داشت؛اگر…. هرچه در زندگی بتوانیم خودخواهی خودمان را کم کنیم؛ زندگیِ شیرین تری خاهیم داشت. سعی کنیم به جای پرداختن به عیوبطرف