سبک زندگی اسلامی

صدقه

امام رضا علیه السلام فرمودند: به کودک دستور ده که با دست خودش صدقه بدهد. اگرچه به اندازه ی تکه نانی یا یک مشت چیز

شرافت آدمـى

امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند: هـمـانـا شرافت آدمـى بـه سـبـب عقل و ادب اسـت نـه بـا مال و حسب(تبار). غررالحکم-جلد 1

علم و سيادت

امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند: در خُردسالي علم بياموزيد تا در بزرگسالي به برتری و سيادت نائل آييد. شرح ابن أبي الحدید-جلد 20

شهدای مقاومت

سالروز شهادت مظلومانه حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس تسلیت باد…

شهدای مقاومت

سالروز شهادت مظلومانه حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس تسلیت باد…

شهدای مقاومت

سالروز شهادت مظلومانه حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس تسلیت باد…

شهدای مقاومت

سالروز شهادت مظلومانه حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس تسلیت باد…

شهدای مقاومت

سالروز شهادت مظلومانه حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس تسلیت باد…

شهدای مقاومت

سالروز شهادت مظلومانه حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس تسلیت باد…

شهدای مقاومت

سالروز شهادت مظلومانه حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس تسلیت باد…

شهدای مقاومت

سالروز شهادت مظلومانه حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس تسلیت باد…

صمیمیت در دوستی

امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند: چه بسا برادری که مادرِ تو او را نزاییده… بلکه بر اثر صمیمیت در دوستی برادر تو شده… غررالحکم-باب