امام_جعفر_صادق

نیک بختیِ مرد

امام صادق علیه السلام فرمودند: از نیک بختیِ مرد این است که تکیه گاه خانواده اش باشد. الکافی-ج4 ص13

نماز فرد ازدواج کرده

امام صادق علیه السلام فرمودند: دو رکعت نمازی که ازدواج کرده می خواند؛ برتر از هفتاد رکعت نمازی است که فرد عزب بخواند. میزان الحکمه-ج5

کسی که مجردی را تزویج کند

امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که مجردی را تزویج کند و امکان ازدواج او را فراهم نماید؛ از کسانی است که در قیامت خداوند

خانواده

امام صادق علیه السلام فرمودند: مومن همواره خانواده ی خود را از دانش و تربیت شایسته بهره مند می سازد تا همه آنان را وارد

رفتار با خانواده

امام صادق علیه السلام فرمودند: هرکه با خانواده اش نیکوکار باشد؛ عمرش زیاد شود. میزان الحکمه-ج4 ص443

بینی

امام صادق علیه السلام: سوراخ بینی، در پایین آن قرارداده شده است تا بیماری (عفونت)هایی که از مغز فرو می آید، از آن پایین بیاید

میهمان ناخوانده

امام صادق علیه السلام فرمودند: هرگاه برادرت، ناخوانده برتو وارد شد، همان غذایی را که در خانه داری برایش بیاور و هرگاه او را دعوت

نشانه های اهل بهشت

امام صادق علیه السلام فرمودند: اهل بهشت چهار نشانه دارند. روی گشاده، زبان نرم، دل مهربان و دست بخشنده. طرائف الحکم-ج2ص361

بیشتر خوبی ها

امام صادق علیه السلام فرمودند: بیشتر خوبی ها در زنان است. من لایحضره الفقیه-ج3ص385

محبت به فرزند

امام صادق علیه السلام فرمودند: براستی که خداوند؛ پدر و مادر را به خاطر شدت محبت به فرزند می آمرزد… کافی-ج6ص150

اظهار محبت به همسر

امام صادق علیه السلام فرمودند: هرکس از دوستان ما باشد؛ به همسرش بیشتر اظهار محبّت می کند. بحارالانوار-ج103ص223