امام_خمینی

امام خمینی و هنر

امام خمینی و هنر امام خمینی (ره) دستخط نستعلیق شکسته بسیار زیبایی داشتند. ایشان شعرهایی با مضامین عرفانی بالا می سرودند که اغلب فی البداهه

امام خمینی و شجاعت

امام خمینی و شجاعت امام خمینی (ره) هیچ گاه دربرابر هیچ یک از مخالفان داخلی و خارجی، کوچکترین ضعفی ازخود نشان ندادند.

امام و ورزش منظم

امام و ورزش منظم امام خمینی (ره) تا روزهای آخر عمر طی یک برنامه منظم، روزانه یک ساعت و نیم پیاده روی می کردند. امام

امام خمینی و ساده زیستی

امام خمینی و ساده زیستی امام در زندگی همواره لباس ساده می پوشیدند و ا غذای چرب و نرم پرهیز می کردند. ایشان حتی حاضر

امام خمینی و اخلاق حسنه

امام خمینی و اخلاق حسنه امام خمینی (ره) محبت زیادی به بچها داشتند و اهل مزاح و شوخی بودند و همیشه در خانه لبخند بر

امام خمینی و وقت شناسی

امام خمینی و وقت شناسی ساعات شبانه روز امام چنان تقسیم بندی شده بود که نزدیکان بدون اینکه ایشان را ببینند، می دانستند ایشان در