مال

مال و فرزند و عمل صالح

امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند: مال و فرزند، مزرعه دنياست و عمل صالح، مزرعه آخرت. خطبه۲۳ نهج البلاغه

شرافت آدمـى

امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند: هـمـانـا شرافت آدمـى بـه سـبـب عقل و ادب اسـت نـه بـا مال و حسب(تبار). غررالحکم-جلد 1