15 تیر 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نیکی به پدر و مادر

امام علی علیه السلام فرمودند: نیکی به پدر و مادر، بزرگترین وظیفه است. غررالحکم-حدیث4423

آموختن آداب نیکو به فرزندان

حضرت محمد صلوات الله علیه می فرمایند: به فرزندان خود احترام بگذارید و آنان را آداب نیکو بیاموزید تا آمرزیده شوید میزان الحکمه-ج1 ص107

شباهت در معاشرت

امام علی علیه السلام فرمودند: کمتر کسی است که خود را شبیه گروهی کند و بزودی یکی از آنها نشود میزان الحکمه-ج5 ص476

مسرور کردن فرزند توسط پدر

امام علی علیه السلام می فرمایند: هرگاه پدری با نگاه خود فرزند خویش را مسرور کند, خداوند به او اجر آزاد کردن یک بنده را

احترام والدین به فرزند

پیامبر اکرم صلوات الله علیه می فرمایند: همان گونه که فرزند نباید به والدین خود بی احترامی کند؛ والدین نیز نباید به او بی احترامی

بوسیدن فرزند

حضرت محمد صلوات الله علیه می فرمایند: هرکس فرزندش را ببوسد؛ خداوند عزّ وجلّ برای او حسنه ای می نویسد. کافی-ج6 ص49