24 مهر 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

کودکان را دوست بدارید

پیامبر اکرم صلوات الله علیه وآله می فرمایند: کودکان را دوست بدارید و به آنان مهربانی کنید وهرگاه به آنها وعده دادید , وفا کنید