آیت_الله_خامنه_ای

از مهمترین مجاهدتهای زنان

آیت الله خامنه ای: فرزند آوری یکی از مهمترین مجاهدتهای زنان و وظائف زنان است. چون فرزندآوری در حقیقت هنر زن است. اوست که زحماتش

به آینده کشور هم فکر کنید

مقام معظم رهبری: همچنان که ما فکر می کنیم که اگر چهار، پنج بچه افتاد روی دوش یک خانواده وضع زندگیشان چگونه خواهد شد، فکر