برادری

صمیمیت در دوستی

امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند: چه بسا برادری که مادرِ تو او را نزاییده… بلکه بر اثر صمیمیت در دوستی برادر تو شده… غررالحکم-باب