خانواده

نیک بختیِ مرد

امام صادق علیه السلام فرمودند: از نیک بختیِ مرد این است که تکیه گاه خانواده اش باشد. الکافی-ج4 ص13

نماز فرد ازدواج کرده

امام صادق علیه السلام فرمودند: دو رکعت نمازی که ازدواج کرده می خواند؛ برتر از هفتاد رکعت نمازی است که فرد عزب بخواند. میزان الحکمه-ج5

کسی که مجردی را تزویج کند

امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که مجردی را تزویج کند و امکان ازدواج او را فراهم نماید؛ از کسانی است که در قیامت خداوند

خانواده

امام صادق علیه السلام فرمودند: مومن همواره خانواده ی خود را از دانش و تربیت شایسته بهره مند می سازد تا همه آنان را وارد

رفتار با خانواده

امام صادق علیه السلام فرمودند: هرکه با خانواده اش نیکوکار باشد؛ عمرش زیاد شود. میزان الحکمه-ج4 ص443

صدقه

امام رضا علیه السلام فرمودند: به کودک دستور ده که با دست خودش صدقه بدهد. اگرچه به اندازه ی تکه نانی یا یک مشت چیز

وعده

امام کاظم علیه السلام فرمودند: هرگاه به کودکان وعده دادید؛ به آن وفا کنید. چرا که آنان بر این باورند که شما روزی شان را

پدر و مادر

امام رضا علیه السلام فرمودند: هرکه از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند؛ از خداوند سپاسگزاری نکرده است. میزان الحکمة-ج13 ص491

دعای کودکان

پیامبر اکرم صلوات الله علیه وآله فرمودند: دعای کودکان امت من تا زمانی که مرتکب گناه نشده اند مستجاب می شود.