خشم

تربيت

امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند: با خشم، تربيت ممكن نيست. غررالحکم، حدیث ۱۰۵۲۹

بهترین مردان

پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمودند: بهترین مردان کسی است که دیر به خشم آید و زود خوشنود شود. میزان الحکمه-ج3 ص562

بهترین بندگان

از حضرت رضا علیه السلام درباره بهترین بندگان پرسیدند، حضرت فرمود: آنان که هرگاه نیکی می کنند، خوشحال می شوند، هرگاه بدی کنند، استغفار می

آسیب دانش

امام على عليه السلام می فرمایند اساس دانش ، نرمش است و آسيب آن ، خشونت بحارالأنوار : ج 2 ص 58

خشم هم نشين بسيار بدى است

امام على عليه السلام می فرمایند خشم هم نشين بسيار بدى است: عيب ها را آشكار، بدى ها را نزديك و خوبى ها را دور