خوشرویی

خلق نیکو

امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند: خلق خود را نیکو گردان تا خداوند حسابت را سبک کند. بحارالانوارج68 ص383

نشانه های اهل بهشت

امام صادق علیه السلام فرمودند: اهل بهشت چهار نشانه دارند. روی گشاده، زبان نرم، دل مهربان و دست بخشنده. طرائف الحکم-ج2ص361

روى خوش

امام علی علیه السلام فرمودند: المَنعُ الجَميلُ أحسَنُ مِن الوَعدِ الطَّويلِ جواب كردنِ كسى با روى خوش؛ نيكوتر از وعده ی دير انجام است. غرر