زندگی

صاحب خانه و میهمان

امام باقر علیه السلام فرمودند: هرگاه یكی از شما به منزل برادر خود وارد شود باید هرجا که صاحب خانه گفت همانجا بنشیند؛ چون صاحب

با همسرت خوش رفتار باش

امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند: با همسرت خوش رفتار باش تا زندگى ات باصفا گردد. من لايحضره الفقيه، ج4، ص392، ح5834

محبّت زیاد به فرزند

امام صادق علیه السلام فرمودند: همانا خداوند به بنده؛ بخاطر محبّت زیاد او به فرزندش, رحم می کند… الکافی-ج6ص50

با همسرت خوش رفتار باش

امام علی علیه السلام فرمودند: با همسرت خوش رفتار باش تا زندگی ات باصفا گردد. من لایحضره الفقیه-ج4ص392