معاشرت

روى خوش

امام علی علیه السلام فرمودند: المَنعُ الجَميلُ أحسَنُ مِن الوَعدِ الطَّويلِ جواب كردنِ كسى با روى خوش؛ نيكوتر از وعده ی دير انجام است. غرر

پرگویی

امام علی علیه السلام فرمودند: هرکه پرگویی کند، به هذیان گویی کشانده شود. میزان الحکمه-ج10 ص193

شباهت در معاشرت

امام علی علیه السلام فرمودند: کمتر کسی است که خود را شبیه گروهی کند و بزودی یکی از آنها نشود میزان الحکمه-ج5 ص476

بهترین مومنان

پیامبر اکرم صلوات الله علیه وآله فرمودند: بهترین مومنان؛ کسی است که محور الفت مومنان باشد. کسی که انس نگیرد و با دیگران مانوس نشود

بالاترین درجه عقل

امام حسن علیه السلام کسی که عقل نداشته باشد ادب و جوانمردی ندارد. کسی که همت نداشته باشد و کسی که دین ندارد حیا ندارد.