منِ افتَخَرَ بِالتَّبذيرِ

قال الإمام علي علیه السلام:
منِ افتَخَرَ بِالتَّبذيرِ احتُقِرَ بِالإ فلاسِ
غررالحکم حدیث۹۰۵۷

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *